Đây có phải hoa cây nhân sâm không?

Câu hỏi: Đây có phải hoa cây nhân sâm không?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi đây có phải hoa cây nhân sâm không? (Tuan Do)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé