Đây có phải là con cu li không?

Câu hỏi: Đây có phải là con cu li không?

Nội dung câu hỏi:
Đầu tiên tôi không biết là con gì, sau tìm hiểu mới biết có thể nó là cu li - động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ. Tôi thả nó về mà nó không chịu đi. Tôi lo nó đi rồi sẽ có người bắt lại. Xin hỏi có đúng đây là con cu li không?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé