Đây có phải nấm linh chi không?

Câu hỏi: Đây có phải nấm linh chi không?

Nội dung câu hỏi:
Cây này mọc trong vườn nhà tôi, xin hỏi có phải nấm linh chi không? Nếu phải, nó là linh chi gì? Có dùng được không? (Phong Linh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé