Đây có phải sâm ngọc linh không?

Câu hỏi: Đây có phải sâm ngọc linh không?

Nội dung câu hỏi:
Tôi được bạn cho hạt giống, nói đây là cây sâm ngọc linh. Xin hỏi có đúng không? (Tran Xuan Thinh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé