Đây là cây hoa gì?

Câu hỏi: Đây là cây hoa gì?

Nội dung câu hỏi:
Tôi thấy hoa mọc trực tiếp từ củ như hoa thủy tiên, nhưng là củ dại mọc trên đất rẫy ngô của đồng bào miền núi Cao Bằng. Xin hỏi đây là loài cây gì? (Hoàng Kim Phong)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé