Đây là rễ cây gì?

Câu hỏi: Đây là rễ cây gì?

Nội dung câu hỏi:
Ông tôi đào được số rễ cây hình dáng khá lạ khi đi làm đồng. Xin hỏi đây là rễ cây gì, có tác dụng gì không? (Hồ Văn Trung)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé