Đĩa than hoạt động như thế nào?

Câu hỏi: Đĩa than hoạt động như thế nào?

Nội dung câu hỏi:
Xem phim thời xưa, tôi thấy họ đặt cây kim lên cái đĩa than rồi cho nó quay quay là loa phát ra nhạc. Xin hỏi làm thế nào mà chỉ với một cây kim, nhiều âm thanh có thể được phát ra cùng một lúc như vậy? Máy chơi đĩa than hoạt động như thế nào? (Trương Văn Học)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé