Điểm danh học sinh khi đi học

Tên ý tưởng: Điểm danh học sinh khi đi học ( GDDT-120155 )

Nội dung:
Mỗi lớp học giáo viên cần biết chính xác sĩ số lớp học trong mỗi buổi, vì vậy cần thiết kế một thẻ thông tin học sinh có chức năng quét mã nhận diện thông tin học sinh trên thẻ (mỗi thẻ có đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, ngày tháng năm sinh, …) khi đi qua cổng sẽ quét thẻ, thông tin đó sẽ truyền về bộ phận xử lí đếm và hiện kết quả lên bảng điện tử ở lớp, cũng khi học sinh ra khỏi cổng cũng phải quét thẻ. Như vậy sĩ số học sinh sẽ chính xác.


Tác giả: Nguyễn Quốc Huy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Huyện Cái Nước - Cà Mau
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé