Điện thoại chống nước

Tên ý tưởng: Điện thoại chống nước ( CNKT-120144 )

Nội dung:

Sản xuất điện thoại có thể chống nước và chụp ảnh được dưới nước


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé