Điều gì xảy ra nếu cả thế giới chuyển sang ăn chay?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu cả thế giới chuyển sang ăn chay?

Nội dung câu hỏi:
Nếu mọi người dân trên thế giới đều ăn chay, điều này sẽ tác động ra sao tới hệ động thực vật của Trái Đất? (Minh Tú)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé