Điều gì xảy ra nếu các lục địa liền với nhau?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu các lục địa liền với nhau?

Nội dung câu hỏi:
Nếu các lục địa liền với nhau thành một mảng chung, cuộc sống của con người và các loài động vật sẽ thay đổi thế nào? (Hạ Thu)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé