Điều gì xảy ra nếu cây cỏ biến mất?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu cây cỏ biến mất?

Nội dung câu hỏi:
Nếu thế giới không có những loài cây cỏ, hệ sinh thái sẽ thay đổi như thế nào? (Phương Anh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé