Điều gì xảy ra nếu con người biết bay?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu con người biết bay?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi nếu chúng ta có khả năng bay mà không cần các phương tiện chuyên chở, cuộc sống trên thế giới sẽ thay đổi thế nào? (Vũ Hà)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé