Điều gì xảy ra nếu con người chỉ ăn thịt?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu con người chỉ ăn thịt?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi cơ thể chúng ta sẽ biến đổi như thế nào nếu chỉ ăn duy nhất một loại thức ăn là thịt? (Ngọc Trà)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé