Điều gì xảy ra nếu con người có đuôi?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu con người có đuôi?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi cuộc sống của chúng ta có bị xáo trộn không nếu con người có đuôi như các loài động vật? (Thảo Trang)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé