Điều gì xảy ra nếu động vật thông minh như con người?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu động vật thông minh như con người?

Nội dung câu hỏi:
Nếu các loài vật có trí thông minh như con người, chúng có thể thống trị thế giới hay không? (Minh Anh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé