Điều gì xảy ra nếu lợn có trí thông minh như con người?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu lợn có trí thông minh như con người?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi loài lợn có thể nổi dậy thay thế con người không nếu chúng có trí tuệ sánh ngang hoặc vượt xa con người? (Như Thủy)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé