Điều gì xảy ra nếu nước trên Trái Đất bốc hơi hết?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu nước trên Trái Đất bốc hơi hết?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi nếu nước trên Trái Đất của chúng ta biến mất hết theo cách nào đó, điều gì sẽ xảy ra với loài người và các loài động thực vật? Có loài nào có thể tồn tại mà không cần nước hay không? (Nguyên Anh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé