Điều gì xảy ra nếu Trái Đất không còn cây nữa?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu Trái Đất không còn cây nữa?

Nội dung câu hỏi:
Nếu tất cả thực vật trên Trái Đất cùng lúc biến mất, điều gì sẽ xảy ra với hành tinh của chúng ta? (Kiến Hưng)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé