Điều gì xảy ra nếu Trái Đất trải qua kỷ Băng hà lần nữa?

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu Trái Đất trải qua kỷ Băng hà lần nữa?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi nếu Trái Đất lại trải qua kỷ Băng hà, liệu con người và các loài động thực vật ngày nay có thể sống sót hay không? (Quý Bằng)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé