Directus là gì? Sử dụng nó như thế nào?

Directus là 1 mã nguồn mở. Cho phép người dùng sử dụng miễn phí cho việc quản trị nội dung text, media, khách hàng…

Website: https://directus.io/
Demo: https://demo.directus.io/

User: admin@example.com
Pass: password