Động vật có biết đếm không?

Câu hỏi: Động vật có biết đếm không?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi các loài động vật có trí thông minh cao như khỉ hoặc cá heo có thể đếm được không? (Minh Thu)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé