Động vật có cảm nhận được nguy hiểm đến gần?

Câu hỏi: Động vật có cảm nhận được nguy hiểm đến gần?

Nội dung câu hỏi:
Có con chó, mèo khi chủ bàn chuyện giết thịt nó đã bỏ đi mãi không về. Có phải chúng hiểu và biết nguy hiểm sắp đến? (Sinh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé