Động vật có giao phối cận huyết không?

Câu hỏi: Động vật có giao phối cận huyết không?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi động vật có giao phối cận huyết không? Chẳng hạn như bố giao phối với con? Nếu có thì ảnh hưởng tới thế hệ sau thế nào? (Bùi Đức Dương)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé