Động vật có tóc bạc không?

Câu hỏi: Động vật có tóc bạc không?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi các loài động vật có bị bạc tóc giống như con người hay không? (Dương Linh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé