Đừng bao giờ để giáo viên không được đào tạo dạy cho con bạn!


#1

Nếu tìm được trường uy tín, chương trình được đăng ký và công nhận, cùng giáo viên đạt chuẩn "tối thiểu" theo Quy định của Bộ giáo dục, hoặc các tổ chức IBO, CIE, vv... thì quá tốt, nếu không, đừng liều lĩnh cho con bạn học với giáo viên không được đào tạo. Việc học tập với những giáo viên không được đào tạo, không có tri thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm sẽ để lại những hậu quả rất nặng nề đến tư duy của con bạn. Có rất nhiều phụ huynh vì tẩy chay giáo dục trong nước một cách cực đoan mà đưa con đến những trường học có giáo viên "Tây ba lô" mà không hay biết. "Tây ba lô" được hiểu là những người nước ngoài không được đào tạo để làm giáo viên, không có "kinh nghiệm liên quan", và không có động lực xây dựng một sự nghiệp trong việc giảng dạy, mà chỉ đơn thuần kiếm tiền. Cũng đừng để những quảng cáo hoa mỹ về các chương trình Anh-Mỹ-Úc đánh lừa bạn. Nếu trường thực sự giảng dạy một chương trình nào đó, thường thì họ phải mua bản quyền chương trình, phải liên kết với đối tác phía Anh-Mỹ-Úc để chuyển giao chương trình và tập huấn giáo viên, nếu không, chương trình giảng dạy có thể chỉ là sự cóp nhặt tùy tiện, thậm chí đánh cắp các chương trình có uy tín một cách bất hợp pháp và thiếu cơ sở khoa học. Giáo viên dạy chương trình của IBO và CIE cũng đều phải được công nhận (certified), không đơn giản là
trường mua sách giáo khoa của Cambridge, của bang Cali, bang New York... rồi giao cho "những người nói tiếng Anh" dạy cho con bạn.