Đường phát nhạc

Tên ý tưởng: Đường phát nhạc ( GTVT-120101 )

Nội dung:

Tích hợp âm nhạc trên đường đi thông qua các gờ đặc biệt để người lái có thể nghe thấy âm nhạc khi giao thông, giúp giải trí, tránh buồn ngủ.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé