Em và anh ấy yêu nhau được gần 1 năm trải qua rất nhiều sóng gió


#1

Em và anh ấy yêu nhau được gần 1 năm trải qua rất nhiều sóng gió.người yêu cũ anh ấy có bầu với anh ấy và họ quyết định phá thai. Khi em biết chuyện e vẫn chấp nhận tha thứ và tụi em vẫn sống chung. Nhưng đến hiện tại họ vẫn liên lạc với nhau. E đã gọi 2 người ra nói chuyện rõ ràng. Cô ta nói với em là bây giờ họ chỉ là bạn và em vẫn để họ đi cùng nhau lên chùa thăm đứa bé nhưng sau khi đi chùa về thì người yêu em nói với e rằng đã hứa trước phật rất nhiều và anh ta sẽ phải quan tâm cô ta.E bắt anh ấy chọn lựa giữa em và cô ta…nhưng anh ấy không chọn và vẫn ở với em trong khi vẫn quan tâm cô ta bây giờ em phải làm sao thật sự nếu thiếu anh ấy em sẽ không sống nổi mất