ERC là gì ? ERC là viết tắt của Ethereum Request for Comment


#1

ERC là viết tắt của Ethereum Request for Comment

Như hình trên các bạn có thể nhận ra một số token nổi tiếng: Augur, Golem, Maker, Blockchain Capital, Gnosis, SingularDTV. Những token này có tốc độ tăng trưởng giá trị vốn hoá vô cùng nhanh và ở thời điểm viết bài này thì Qtum đang có giá trị vốn hoá cao nhất lên đến hơn 1 tỷ USD. Theo thống kê trên etherscan thì hiện tại đã có tổng cộng 17328 token chuẩn ERC20 đã được deploy lên blockchain của Ethereum. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra token của chính mình trên nền tảng blockchain của Ethereum, tương tự như các token đã được tạo ở trên.

Trước tiên bạn cần phải hiểu token ERC20 là gì. ERC là viết tắt của Ethereum Request for Comment, là dạng sơ khởi của EIP (Ethereum Improvement Proposal - Đề xuất cải tiến Ethereum). EIP20 là một đề xuất liên quan đến việc chuẩn hoá API dành cho token. Trước khi có đề xuất này, toàn bộ những token khi được tạo ra đều phải cài đặt tất cả những hàm và biến số liên quan tới định nghĩa về số token supply, kiểm tra số dư token trên một địa chỉ, chuyển token giữa các địa chỉ v.v. Việc này không chỉ gây lãng phí thời gian mà còn làm cho các token khác nhau khi muốn hỗ trợ chuyển đổi cho nhau thì bên này phải nghiên cứu API của bên kia để chuyển cho đúng. Với mỗi token được tạo ra, nó phải tìm hiểu tất cả những token đã được tạo ra trước đó để có thể cài đặt được tính năng chuyển đổi giữa nó và các token trước đó. Như vậy với mỗi token được tạo ra thì độ khó để tương thích với các token trước đó tăng lên theo cấp số mũ. ERC20 là một tiêu chuẩn mà bạn có thể tuân theo hoặc không tuân theo khi tạo token, và khi tuân theo thì token bạn tạo ra sẽ được gọi là token ERC20.