Funny break-time

Tên ý tưởng: Funny break-time ( YTK-120129 )

Nội dung:

Tạo môi trường làm việc hiệu quả, giảm áp lực

- Lắp đặt loa tại văn phòng làm việc, giữa buổi nghỉ ngơi phát những bản nhạc ngắn hoặc những thông điệp cuộc sống hoặc những cách ứng xử văn hóa .Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé