Giải pháp quản lý tập trung thông tin online triển khai dự án

Tên ý tưởng: Giải pháp quản lý tập trung thông tin online triển khai dự án ( CNTT-120061 )

Nội dung:

Công tác quản lý tiến độ, thông tin triển khai dự án trong bối cảnh hiện nay gặp nhiều khó khăn như:


- Đội ngũ triển khai mỏng, không nắm hết được toàn trình tiến độ thông tin triển khai.


- Đầu mối đối tác các dịch vụ rất nhiều và thường xuyên thay đổi.


- Việc triển khai cần sự phối hợp của nhiều đơn vị, Tổng Công ty khác nhau.


- Yêu cầu về thời gian triển khai nhanh, đáp ứng nhu cầu kinh doanh cũng như nhu cầu khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng Vinaphone


Trong bối cảnh nêu trên, ý tưởng đề xuất xây dựng “Giải pháp quản lý tập trung thông tin online triển khai dự án” nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý triển khai dự án.


Cơ sở dữ liệu chung nay được phân thành các bảng dữ liệu cập nhật online và phân quyền cụ thể cho các thành viên nhóm triển khai và các thành viên làm báo cáo tiến độ. 


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé