Gỗ chống mối mọt

Tên ý tưởng: Gỗ chống mối mọt ( YTK-120136 )

Nội dung:

 Sản xuất 1 loại thuốc khi xịt vào đồ gỗ là không bao giờ bị mối phá hoại


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé