Hachiko Inu Token - Kèo x5 trong thời gian tới

Mình vừa mới vào con này. Giá như dưới. Share cho anh em cùng lên thuyền

Link theo dõi:

Website: https://hachikotoken.com/

List coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/currencies/hachiko-inu/
List coingecko: https://www.coingecko.com/vi/ty_gia/hachiko-inu

Contract: 0xccac36423def6c19ee6b5679144e2976e309ca45