Hệ thống dàn phơi tự động

Tên ý tưởng: Hệ thống dàn phơi tự động ( YTK-120078 )

Nội dung:

Hệ thống dàn phơi sẽ tự biết thu vào khi trời mưa.


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé