Hệ thống quan trắc môi trường

Tên ý tưởng: Hệ thống quan trắc môi trường ( DT-120080 )

Nội dung:

Thiết bị và hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí, chỉ số chất lượng nước. Mục tiêu Triển khai thiết bị đo chất lượng không khí và thiết bị đo chất lượng nước. VD : tại khu CN Fomusa Hà Tĩnh


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé