Hệ thống ý tưởng teambuilding

Tên ý tưởng: Hệ thống ý tưởng teambuilding

Nội dung:

Hiện nay các công ty, tổ chức thường xuyên tổ chức teambuilding cho cán bộ công nhân viên sau giờ làm việc, hệ thống dựa vào thời gian, địa điểm để đưa ra hành trình của từng buổi teambuilding  như chơi gì, ăn gì, cách thức thực hiện như thế nào …


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé