Hỏi tên và công dụng của cây trị bách bệnh

Câu hỏi: Hỏi tên và công dụng của cây trị bách bệnh

Nội dung câu hỏi:
Tôi có người bà con trồng cây này, nghe nói là trị được rất nhiều bệnh. Tuy nhiên, khi tìm hiểu trên Internet thì tôi được biết cây bách bệnh là cây mật nhân. Xin hỏi, đó là cây gì và công dụng trị bệnh ra sao? (Hải Sơn)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé