Hướng dẫn cách xem Token mới được tạo

Chào bạn !

Hiện nay các mạng scan blockchain đều có trang web thể theo dõi và thống kê. Muốn biết token mới đc tạo và đc phê duyệt contract thì bạn hãy vào xem ở trang web mạng đó

Ví dụ mạng BSC: https://bscscan.com/contractsVerified

Bạn vào link trên để xem chi tiết: Ngoài ra bạn có thể vào các website như https://tokenlaun.ch hay Token Sniffer để xem nhưng thực chất các website này đều lấy nguồn từ website chính

Bạn hãy vào website chính để check thông tin về token và xem có đáng tin tưởng không nhé

Thank !