Hướng dẫn cài discourse từ A đến Z

Chào bạn ! trước tiên xin giới thiệu với các bạn là daphoi.com được cài đặt với mã nguồn mở discourse . Bạn có thể vào https://www.discourse.org/ để xem chi tiết.
Sau đây mình hướng dẫn các bước :

Yêu cầu :

 • OS Ubuntu 18.04 LTS x64
 • 1 GB RAM ít nhất - khuyến cáo dùng 2G

Bước 1: Google search và tìm các site hướng dẫn, nếu ko làm được thì quay lại đây nhé
Trang này mình hay vào để xem : https://github.com/discourse/discourse/blob/master/docs/INSTALL-cloud.md

sudo -s
git clone https://github.com/discourse/discourse_docker.git /var/discourse
cd /var/discourse

nếu báo lỗi

Command 'git' not found, but can be installed with:
apt install git

Bạn đừng lo lắng hãy cài git bằng lệnh sau

sudo apt update
sudo apt install git
//Hoặc 
sudo apt-get install git

Bước 2: Bạn thực hiện cài đặt Docker
Docker là một nền tảng cho developers và sysadmin để develop, deploy và run application với container. Nó cho phép tạo các môi trường độc lập và tách biệt để khởi chạy và phát triển ứng dụng và môi trường này được gọi là container. Khi cần deploy lên bất kỳ server nào chỉ cần run container của Docker thì application của bạn sẽ được khởi chạy ngay lập tức.

wget -qO- https://get.docker.io/ | sh

Bước 3: Thực hiện cài discourse
Bạn hãy chuẩn bị cho mình 1 domain trỏ về IP của VPS 1 email và 1 tài khoản smtp để gửi email
Bạn tạo địa chỉ thư mục /var/discourse bằng lệnh sau

sudo mkdir /var/discourse
cd /var/discourse
./discourse-setup

Hostname for your Discourse? [discourse.example.com]: 
Email address for admin account(s)? [me@example.com,you@example.com]: 
SMTP server address? [smtp.example.com]: 
SMTP port? [587]: 
SMTP user name? [user@example.com]: 
SMTP password? [pa$word]: 
Let's Encrypt account email? (ENTER to skip) [me@example.com]: 

Sau khi cài đặt xong bạn hãy triu cập domain của mình

Bạn hãy nhập tài khoản admin để quản trị

Sau khi cài đặt xong tài khoản. Bạn cần phải vào email để active tài khoản. Phần này mình sẽ có bài viết củ thể sau về cách tạo email nhận được free và rất nhanh

Bước tiếp theo bạn làm theo hướng dẫn rất đơn giản sau khi kích hoạt tài khoản

Và đây là hình ảnh trang mới của bạn sau khi cài đặt

Sau khi cài đặt xong bạn muốn thay đổi file cấu hình tại /var/discourse/containers/app.yml và sau đó rebuild lại với lệnh sau:

cd /var/discourse
git pull
./launcher rebuild app

Chúc các bạn thành công !

Plugin cần cài :

   - git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
   - git clone https://github.com/discourse/discourse-sitemap.git
   - git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
   - git clone https://github.com/paviliondev/discourse-topic-previews.git
   - git clone https://github.com/angusmcleod/discourse-locations.git