Hướng dẫn cài strapi từ A đến Z - sản phẩm của strapi.io

Trước tiên bạn vào website https://strapi.io/ để xem các thông tin

Link: https://strapi.io/documentation/3.0.0-beta.x/getting-started/quick-start.html#_1-install-strapi-and-create-a-new-project

Link trên là hướng dẫn chi tiết bạn có thể làm theo. Nếu ko làm đc thì quay lại các bước sau đây

Bước 1: Đầu tiên bạn cần có 1 con VPS và xem video này trước nhé

Bước 2: Bạn thực hiện lệnh sau

yarn create strapi-app my-project --quickstart
npx create-strapi-app my-project --quickstart

2 lệnh trên bạn google tìm hiểu về Yarn và npm nhé