Hướng dẫn cài strapi từng bước một

Chào bạn! Mình đang dùng thử strapi xem nó hoạt động ntn và kết quả là rất ứng ý.mình quyết định cài dùng luôn

Bước 1: bạn vào đây nhé https://strapi.io/documentation/3.0.0-beta.x/getting-started/installation.html
Làm theo các bước hướng dẫn nếu ko làm đc thì quay lại đây xem bước 2 nhé

Bước 2: Bạn chọn cái CLI và Docker

Cách 1: Sử dung CLI
vào trang này :https://classic.yarnpkg.com/en/docs/install#debian-stable


chọn os của bạn để lấy câu lệnh

image
trên là mình đã cài xong

Cách 2: sử dụng Docker
Xem link : https://strapi.io/documentation/3.0.0-beta.x/installation/docker.html
Bạn vào xem link trên nhé hoặc làm theo các bước sau đây

wget -qO- https://get.docker.io/ | sh
docker pull strapi/strapi
docker run -it -p 1337:1337 -v `pwd`/project-name:/srv/app strapi/strapi