Hướng dẫn soi cầu ngày 1/12/2017 - Cầu đầu tháng


#1

Chào bạn !
Các bạn cũng biết hôm qua về 50

image

Theo bảng đặc biệt tuần thì về cầu đúng thứ đúng ngày

Nếu cầu tiếp thì hôm nay đề về 32 nhưng trường hợp này hiếm lắm


8-6-2-0 đối xứng 0-2-6-8
Theo bảng trên thì dự kiến hôm nay đầu 8 nếu cầu chuẩn biết đâu ra bóng 8 cũng nên :slight_smile: