Hướng dẫn soi cầu ngày 29/11/2017 - Cầu thứ 4


#1

Các bạn cũng biết hôm qua về 05

image

Dựa vào bảng đặc biệt tuần

image
Không ai nghĩ đây là cầu lùi của năm ngoái, vì 11 rất ít về
Nếu theo cầu thì hôm nay về kép 33 cũng nên

image
Liệu hôm nay có về 29 đặc biệt không, theo như hình trên


Theo hình trên thì có thể có cầu đối xứng chạm đầu 7 ngày hôm nay

Các bạn cũng nên để ý tháng 11 này chưa về đít 6
Tháng 10 thì về 1 con đít 6 vào ngày 5/10/2017

Nếu đầu 7 đít 6 có khả năng về 76 hôm nay

Mình sẽ tiếp tục soi và update


#2

#3

image

Theo hình trên thì hôm nay bắt kép các bạn nhé