Hướng dẫn soi cầu ngày 30/11/2017 - Cầu cuối tháng


#1

Như hôm qua mình bắt chạm 7 và đầu 7 quả nhiên về 75

image

Tiếp tục hôm nay mình soi cho các bạn

image
Theo bảng năm thì nếu cầu về cắt 1 con của ngày trước thì hôm nay sẽ có con số 7
Dự báo chạm 7 tiếp hôm nay


#2


Theo bảng này thì chạm 6 cho đến hết tuần sẽ về vì tháng này con 6 chưa về


#3

Theo bảng này biết đâu hôm nay về 70 :slight_smile: