Khả năng chịu đau của con người phụ thuộc vào điều gì?

Câu hỏi: Khả năng chịu đau của con người phụ thuộc vào điều gì?

Nội dung câu hỏi:
Cùng một căn bệnh gây đau nhưng mỗi người sẽ có biểu hiện khác nhau. Có phải do ngưỡng chịu đau không giống nhau? (Xuân)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé