Khoe kèo xổ số đã từng mua

Mới tập chơi coin mua đc con vé số đc share bởi 1 thành viên trên face

Sau khi mua chơi chơi 3$ mà lên đỉnh 10k $

Sau đó mua kèo dê


Cũng đc x hơn chục lần các bác à

Và kèo chim cũng x đc 5 lần