Kinh nghiệm chăm sóc phong lan

Câu hỏi: Kinh nghiệm chăm sóc phong lan

Nội dung câu hỏi:
Tôi có hai giò phong lan trồng trong nhà, nhưng mãi không thấy nó ra hoa. Mọi người ai có kinh nghiệm chăm sóc loài cây này sao cho có hoa hãy giúp tôi.


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé