Lịch hẹn thông minh

Tên ý tưởng: Lịch hẹn thông minh ( UDCNTT-120013 )

Nội dung:

Xây dựng hệ thống nhận tin nhắn đặt lịch hẹn cho Lãnh đạo. Dựa vào lịch làm việc hàng tuần Hệ thống sẽ áp dụng AI để đưa ra lịch hẹn phù hợp. Hệ thống cũng sẽ chủ động điều chỉnh khi lịch có thay đổi và thông báo cho người đặt lịch.


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé