Loài cây, cỏ có cảm xúc không?

Câu hỏi: Loài cây, cỏ có cảm xúc không?

Nội dung câu hỏi:
Tôi đọc một số tài liệu về các thí nghiệm cho thấy cây cối cũng có cảm xúc và tri giác. Biểu hiện của chúng như thế nào? (Lan)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé