Loài động vật nào có thị lực kém nhất?

Câu hỏi: Loài động vật nào có thị lực kém nhất?

Nội dung câu hỏi:
Rắn được xếp vào loài có thị lực rất kém chỉ cảm nhận xung quanh bằng bức xạ nhiệt. Ngoài rắn, loài nào thị lực kém hơn? (Phúc)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé